︎  бесплатный вход
︎ доступно на ENG / RU
︎ хорошо для детей
︎ сезонно
︎ мастерские

ENG
︎ free admission
︎ ENG / RU available
︎ kids friendly
︎ seasonal
︎ workshops

PL
︎ bezpłatne
︎ dostępny jęz ENG / RU
︎ dobre dla dzieci
︎ sezonowe
︎ warsztaty

Рекомендации | Recommendations | Rekomendacje

Список мест создаём вместе с жителями.
Если хочешь добавить своё место, напиши нам!

Śródmieście 

Gdańska Galeria Fotografii | Długi Targ 24
Гданьская галерея фотографии | Длуги Тарг 24
Гданьська Галерея Фотограії / Длуги Тарг 24
Gdansk Gallery of Photography | Długi Targ 24 Street 
︎ ︎ ︎

Galeria UL | Świętej Barbary 3
Галерея UL | Святой Барбары 3
Gallery UL | St. Barbara 3 Street
Галерея UL / Святої Барбари 3
︎ ︎ | ︎ 

Gdańska Galeria Miejska 1 | Piwna 27
Гданьская городская галерея 1 | Пивна 27
Гданська Міська Галерея 1 /Пивна 27
Gdansk City Gallery 1 | Piwna 27 Street
︎ ︎ | ︎

Gdańska Galeria Miejska 2 | Powroźnicza 13/15
Гданьская городская галерея 2 | Поврознича 13/15
Гданська Міська Галерея 2 | Поврожніча 13/15
Gdansk City Gallery 2 | Powroźnicza 13/15 Street
︎ ︎ | ︎

Gdańska Galeria Miejska 4G
(Gdańska Galeria Guntera Grassa) | Szeroka 34/35
Gdansk City Gallery 4G | Szeroka 34/35 Street
︎ ︎ | ︎ ︎︎


Nadbałtyckie Centrum Kultury | Korzenna 33/35 (Ratusz Staromiejski)
Балтийский центр культуры | Коженна 33/35 (Старая Ратуша)
The Baltic Sea Cultural Center | Korzenna 33/35 Street (Ratusz Staromiejski)
︎ ︎ ︎  | ︎ ︎ ︎

Savchenko Gallery | Ul. Szafarnia 11
Savchenko Gallery | Szafarnia 11 Street 
Галерея Савченко
︎ ︎ ︎ | ︎ ENG/RU

Wielka Zbrojownia w Gdańsku | 
Targ Węglowy 6
The Great Armoury | Targ Węglowy
Оружейная в Гданьске 
︎ ︎

Galeria Pawlacz | ul. Długie Ogrody 51a
Галерея Павляч | Длуге Огроды 51а
Pawlacz Gallery | Długie Ogrody 51a Street
︎ ︎

Rosyjski Dom w Gdańsku - Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku | Długa 35
Российский дом в Гданьске Длуга 35
Russian House in Gdansk Długa 35 Street
︎

Stocznia 

Europejskie Centrum Solidarności | plac Solidarności 1
Европейский Центр Солидарности |
пл. Солидарности 1
Європейський Центр Солідарності |
пл. Солідарності 1
European Solidarity Centre | Solidarność 1 Square
︎ ︎ ︎ | ︎ ENG/RU ︎︎


NOMUS Nowe Muzeum Sztuki | Stefana Jaracza 14
NOMUS New Art Museum | Jaracza 19 Street
NOMUS Новый художественный музей
︎ ︎ ︎


WL4 | ul. Popiełuszki
WL4 | ул. Попелюшки
WL4 | Dokowa 1 Street
︎ ︎ ︎

Kolektyw Pogoda | ul. Narzędziowców 49
Коллектив «Погода» | ул. Нажендевцув 49
Pogoda Collective  | Narzędziowców 49 Street
︎ ︎ ︎

CUMY | ul. Wyposażeniowców
CUMY | ул. Выпосаженёвцув
CUMY | Wyposażeniowców Street
︎ ︎ ︎

Plenum | ul. Elektryków 1/90b 
Plenum | ул. Электрыкув 1/90б
Plenum | Elektryków 1 Street
︎ ︎ ︎

DoŚrodka Stocznia 
︎ ︎

Eskaem - galeria | Ul. Gdyńskich Kosynierów 10
Eskaem - Gallery | Gdyńskich Kosynierów 10 Street
Эскаэм - галерея ул. Гдыньских Косынерув 10
︎ ︎ ︎


Dolne Miasto

Fundacja Artystów Kolonia Teraz
Колония художников Дольне Място
︎ ︎ ︎


Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1 |
Центр современного искусства «Лазня» 2 | Яскулча 1
ŁAZNIA 1 Centre for Contemporary Art | Jaskolcza 1 Street
Центр Сучасного Мистецтва "Лазня" 1 / Яскулча 1
︎ ︎ ︎ | ︎ENG ︎ ︎


Wrzeszcz

Sztuka Wyboru | ul. Juliusza Słowackiego 19
Art of Choosing | Słowackiego 19 Street
Искусство Выбора | ул. Юлиуша Словацкего 1
︎ ︎ ︎

Klub Żak – galeria i kino | aleja Grunwaldzka 195/197
Club Żak, gallery and cinema | Grunwaldzka 195/197 Street
Клуб “Жак” – галерея и кино
︎ ︎ ︎

Kolonia Artystów Wrzeszcz | aleja Grunwaldzka 51
Colony of Artists Wrzeszcz | Grunwaldzka 51 Street
Колония Художников Вжэщ
︎ ︎ ︎


Nowy Port

Mewka. Galeria Społecznie Zaangażowana | Bliska 11a
Mewka. Socially Engaged Gallery | Bliska 11a Street
Мэвка 
︎ ︎ ︎


Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 | Nowy Port Strajku Dokerów 5
Центр современного искусства «Лазня» 2 | Страйку Докерув 5
Центр Сучасного Мистецтва "Лазня" 2 / Страйку Докерув 5
ŁAZNIA 2 Centre for Contemporary Art | Strajku Dokerów 5 Street
︎eng ︎ ︎

Zaspa

Galeria Malarstwa Monumentalnego | Zaspa
Галерея монументальной живописи | Заспа
Gallery Of Monumental Painting | Zaspa

︎ ︎ | ︎ ︎

Plama GAK | Pilotów 11
Пляма GAK | Пилётув 11
Plama GAK | Pilotów 11 Street
︎ ︎ ︎ | ︎ ︎ ︎


Oliwa

Pałac Opatów - Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Sztuki Nowoczesnej | Cystersów 18 (Park Oliwski)
Abbot’s Palace - Gdansk National Museum Modern Art Department | Cystersów 18 Street (Oliwa Park)
Дворец Аббатов - Отдел современного искусства Национального музея в Гданьске |Цыстерсув 18 (Оливский парк)
︎ ︎ | ︎ ︎

Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Etnografii | Cystersów 19 (Park Oliwski)
Отдел этнографии Национального музея в Гданьске | Цыстерсув 19 (Оливский парк)
Gdansk National Museum Ethnography Department | Cystersów 19 Street (Oliwa Park) 
︎ ︎ | ︎ ︎ ︎

Wydarzenie sezonowe:

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA | Dolne Miasto (latem)
Международный фестиваль открытых и уличных театров FETA | Дольне Място (летом)
International Street and Open-air Theatres Festival FETA | Dolne Miasto (in summer) 
︎ ︎ ︎ | ︎ ︎ ︎ 


Festiwal Narracje | różne miejsca
Фестиваль «Повествования» | разные места
Narracje Festival | various location
︎ ︎ | ︎ ︎


Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki | spacery po dzielnicach  | Nowy Port, Oliwa, Zaspa, Orunia, Dolne Miasto, Biskupia Górka, Wyspa Sobieszewska
Локальные гиды | прогулки | различные локализации
Local Guides | walks | different location 
︎ | ︎ ︎ ︎


Fundacja Palma |  Spacery po Wrzezczu
Palma Foundation | Walks around Wrzeszcz 
︎ ︎ ︎ | ︎


Miejsca z kulturą, nie tylko sztuką:

Muzeum Gdańska | Oddziały: Dom Uphagena, Dwór Artusa, Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Bursztynu, Muzeum Poczty Polskiej, Twierdza Wisłoujście, Wartownia nr 1 na Westerplatte, Muzeum Nauki Gdańskiej, Kuźnia Wodna w Oliwie
Музеи Гданьска | Отделы: Дом Упхагена, Двор Артуса, Ратуша Главного города, Музей янтаря, Музей польской почты, Крепость Вислоуйсце, Пост №1 на Вестерплатте, Гданьский музей науки, Водяная кузница в Оливе 
︎ ︎ ︎


Hevelianum | ul. Gradowa 6
Хевелианум | ул. Градова 6б
︎ ︎ ︎ 


Gdański Archipelag Kultury | ul. Dworcowa 9
Гданьский Архипелаг культуры | ул. Дворцова 9
︎ ︎ ︎


Instytut Kultury Miejskiej | ul. Długi Targ 39/40
Институт городской культуры | ул. Други Тарг 39/40
The City Culture Institute | Długi Targ 39/40 Street
︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎


Młodzieżowy Pałac Kultury | ul. Ogarna 56
Дворец культуры молодежи | ул. Огарна 56
︎ ︎  ︎ ︎


Teatry i Opera:

Teart Wybrzeże | Św. Ducha 2
Театр Выбжеже | Св. Духа 2
Wybrzerze Theatre | Św. Ducha 2 Street
︎ ︎ ︎


Teatr Miniatura | ul. Grunwaldzka 16
Miniatura Theatre | Grunwaldzka 16 Street
Театр Миниатюра
︎ ︎ ︎  ︎ ︎

Opera Bałtycka w Gdańsku | al. Zwycięstwa 15
Балтийская опера в Гданьске | пр. Звыценства 15б  
Baltic Opera in Gdansk | Zwycięstwa 15 Street
︎ ︎ ︎


Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku | Ul. Ołowianka 1 
Польская Балтийская филармония им. Фредерика Шопена в Гданьске | ул. Оловянка 1
The Polish Baltic Frederic Chopin Philharmonic in Gdansk | Ołowianka 1 Street
︎ ︎ ︎

Scena Teatralna NOT | ul. Rajska 6
NOT Theatre Stage | Rajska 6 Street
︎ ︎


Gdański Teatr Szekspirowski | ul. Wojciecha Bogusławskiego 1
Gdansk Shakespeare Theatre | Wojciecha Bogusławskiego 1 Street
Гданьский Шекспировский театр 
︎ ︎ ︎  ︎ ︎

Scena MOST
| ul. Grunwaldzka 12
Сцена MOST | Грунвальдзка 12
MOST Stage | Grunwaldzka 12 Street
︎ ︎ ︎  ︎ ︎


Przyroda i przyroda:

Park Oliwski | pomiędzy ulicami Opata J. Rybińskiego, al. Grunwaldzką, ul. Opacką, ul. Cystersów
Oliwa Park | located between Opata J. Rybińskiego, Grunwaldzka, Opacka and Cystersów Streets
Оливский парк | между улицами Аббата Я. Рыбиньскего, Грунвальдзкой, Опацкой, Цыстерсув 
︎ ︎ ︎ ︎

Teatr Leśny | ul. Jaśkowa Dolina 45, nieopodal gaju Gutenberga
The Forest Theatre | Jaśkowa Dolina 45 Street, in the Gutenberg’s grove vicinity
︎ ︎  ︎ ︎

Podleśna Polana | ul. Gdańska 80, Wrzeszcz Górny
Woodside Clearing | Gdańska 80 Street, Upper Wrzeszcz
︎  ︎ ︎

Szlak turystyczny „Westerplatte” | szlak rozpoczyna swój przebieg w miejscu, gdzie znajduje się przystań pasażerska dla statków "Białej Floty" przy Nabrzeżu Obrońców Westerplatte, a kończy się na kopcu u stóp Pomnika Obrońców Wybrzeża
Туристический маршрут „Вестерплатте” | тропа начинается в том месте, где расположен пассажирский причал для судов "Белого Флота" на Набережной Защитников Вестерплатте, а заканчивается на холме у подножия Памятника Защитникам Побережья 
︎ | ︎