fot. Christina Melnyk


Projekt został zrealizowawany przez Fundację Artystów Kolonia Teraz.

Realizujemy projekty z zakresu sztuki i edukacji kulturowej. Tworzymy projektu, które włączają sztukę w życie codzienne. Pomagamy dotrzeć do sztuki grupom, które mają do niej utrudniony dostęp.

︎ rezydenc.ja ︎ prze.chadzki ︎Fundacja Artystów Kolonia Teraz ︎ fakt.kontakt@gmail.com.

Osoby zaangażowane w projekt:

Alicja Jelińska (współkoordynacja i opieka merytoryczna, strona www)
Małgorzata Polakowska (współkoordynacja), Iryna Stekh-Sankevich (wsparcie merytoryczne, tłumaczenie w jęz. rosysjki i angielski), Tatiana Guszczina (wsparcie merytoryczne i organizacyjne), Mikołaj Robert Jurkowski (wsparcie organizacyjne), Oksana Liash (tłumaczenie w jęz. ukraińskim), Alina Suchowiejko (social media), Aksel Cetner i Adam Jarmołowicz (wideo), Christina Melnyk (zdjęcia), Agnieszka Zalotyńska (autorska mapa), Michał Pecko (identyfikacja wizualna), Bacha Ciach (ewaluatorka), Eliasz Robakiewicz (Backend).

Wsparli nas:

Lena Rogowska (szkolenie równościowe), Marek Rogala (eskaemaker.pl) i sąsiedzi z Kosynierów, Centrum Integracji Migrantów.

Instytucje zaproszone przez nas do udziału w projekcie:

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańska Galeria Miejska, Europejskie Centrum Solidarności, Galeria Ul, Gdańska Galeria Fotografii (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku).

Na projekt składały się: oprowadznia w różnych językach po instytucjach sztuki w Gdańsku-Śródmieściu , wspólne spotkania, szkolenie z kompetencji wielokulturowych i ewaluację. Projekt trwa od maja do listopada 2021 roku w Gdańsku.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdańska.

︎︎︎