Dla kogo są instytucje kultury w Gdańsku?


Projekt Прогулянки. Прогулки. Walks. Przechadzki. jest odpowiedzią na potrzebę tworzenia instytucji publicznych miejscami bardziej otwartymi dla nowych mieszkańców Gdańska. W wielokulturowej grupie projektowej zastanawialiśmy się jak korzystamy
z oferty kulturalnej i jak instytucje powinny otwierać się na nową publiczność.

Projekt podzieliliśmy na cztery części: wspólnego szkolenia z kompetencji wielokulturowych wśród zaproszonych instytucji, wyjścia do miejsc kultury
z oprowadzaniem w kilku językach, wspólne tworzenie mapy miejsc kultury
z rekomendacjami i ewaluację.


Podczas cyklu spacerów wraz z uczestnikami poznaliśmy ofertę instytucji kultury, które są obok nas. Po każdy spotkaniu mieliśmy czas na herbatę, kawę i rozmowę z uczestniczkami i uczestnikami, by dowiedzieć się jak nowi mieszkańcy korzystają z oferty czasu wolnego. Okazało się, że o wielu miejscach nawet nie wiemy! Odbyte przez nas szkolenie z kompetencji wielokulturowych pomogło nam poznać odpowiedź na to, jak nowi mieszkańcy się czują oraz zwrócić uwagę na szanse i bariery tworzone przez instytucje kultury. Brak informacji o ofercie kulturalnej w języku innym niż polski jest jedną z nich…

Postanowiłyśmy wykorzystać zapisy wspólnych rozmów, by stworzyć wspólną mapę miejsc od mieszkańców dla mieszkańców.  Niniejszym przekazujemy mapę, a właściwie zbiór miejsc i rekomendacji które mamy nadzieję, że posłużą do odkrywania Gdańska pod innym kątem.

To dopiero początek drogi do otwierania miejsc kultury dla nowych mieszkańców, bo prawdziwa dostępność kryje się w odpowiednim budowaniu komunikatu czy zatrudnianiu osób z doświadczeniem migracji na równyc zasadach. O tych aspektach opowiemy przykładami z innych projektów i w naszych kolejnych działaniach.

Zapraszamy do odkrywania sztuki i uczenia się dostępności wspólnie z nami.

Alicja Jelińska

inicjatorka projektu i współkoordynatorka
Fundacja Artystów Kolonia Teraz

Jeśli chcesz dopisać swojej miejsce na naszej mapie – przygotuj opis w trzech językach i wyślij do nas na adres: fakt.kontakt@gmail.com


︎︎︎