Рекомендации Recommendations Rekomendacjefot. Christina Melnyk


Верфь объединяет  различные типы пространства: шумные и людные, в то же время есть уединенные места. Например, такое место - не знаю, есть ли оно еще, потому что на верфи летом я была только один раз - в b90 была такая расслабляющая музыка, ковры, неожиданно с шумной улицы  с едой можно было попасть туда, где люди лежали на шезлонгах. Там много таких закутков. Думаю, там каждый найдет что-то для себя.

The shipyard brings together various types of space, such as to be loud and crowded, but also places to calm down. For example, such a place, I do not know if it is still there, because I was at the Shipyard only once this summer, in B90 there was such relaxing music, carpets, suddenly you entered from such a bustling street, so noisy with food, in a place where people on sun loungers were lying. There are many nooks and crannies there. I think that everyone will find something for themselves.

Stocznia skupia w sobie różne typy przestrzeni, takie, żeby było głośno i tłumnie, ale też takie miejsca wyciszenia. Np. Takie miejsce, nie wiem czy ono jeszcze jest, bo na Stoczni byłam tylko raz w te wakacje to w b90 była taka relaksacyjna muzyka, dywany, nagle wchodziło się z takiego gwarnej ulicy, takiej głośnej z jedzeniem, w taką, gdzie ludzie na leżakach sobie leżeli. Dużo tam jest takich zakamarków. Myślę, że każdy tam coś znajdzie dla siebie.

Alina Алина

fot. Christina Melnyk

... to bardzo fajny program dla nowych mieszkańców Gdańska, ale to może na przyszły nabór. Cześć jest w 3 językach: polski, angielski i rosyjski, można się dowiedzieć co robić w mieście, jak działać z budżetem obywatelskim, poznać możliwości grantowe.

Jest też wsparcie psychologiczne jest też, przed każdym spotkaniem mieliśmy spotkania z psychologiem.

...это очень хорошая программа для новых жителей Гданьска, может быть для будущего набора. "Привет" проводят на 3 языках: польском, английском и русском, вы можете узнать, чем заняться в городе, как работать с гражданским бюджетом, как получить гранты.

Также оказывают психологическую поддержку, перед каждой встречей у нас были встречи с психологом.

ЕЦС, программа "Привет" ESC Program “Cześć”

Iryna i Alicja  Ирина и Алиция


Bardzo mi podoba się Śródmieście, ulica Długa i ul. Straganiarska, na której mieszkam teraz. Codziennie cieszę się z tego momentu, jak tutaj pięknie i jak przyjemnie mieszkać w Gdańsku.

Мне очень нравится Срудмесце, улица Длуга и Страганярска, на которой я сейчас живу. Каждый день радуюсь, как здесь красиво, как приятно жить в Гданьске.

Elena Елена


fot. Christina Melnyk


To muzeum natury. Ptasi Raj, tam Wisła łączy się z Morzem Bałtyckim, jest przepięknie. Ptaki, zwierzęta, las, ścieżka rowerowa, którą można przyjechać z centrum Gdańska i przebiega wzdłuż  brzegu Morza Bałtyckiego. Można pojechać do Stegny, Jantara, Krynicy Morskiej.

Это музей природы. Птичий Рай, где Висла соединяется с Балтийским морем, прекрасен. Птицы, животные, лес, велосипедная дорожка, по которой можно приехать из центра Гданьска, проходит вдоль берега Балтийского моря. Можно съездить в Стегну, Янтарь, Крыницу Морску.

Iryna Ирина

Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne MOST | Wrzeszcz Górny . Mój syn pobiera tam lekcje aktorstwa, doceniam, że zajęcia prowadzi Olga, która pochodzi z Ukrainy.

Культурно-образовательное объединение МОСТ / Вжещ Гурны. Мой сын занимается там на уроках актерского мастерства, я ценю, что занятия ведет Ольга, которая родом из Украины.

Aleksei


fot. Christina MelnykMyślałem, że wszystko jest tam po polsku, ale to opera, więc być może jest bardziej włoska niż polska jak myślałem wcześniej.

Думал, что там все по-польски, но эта опера, возможно, более итальянская, чем польская, как я думал раньше.

Michael
Микаель

100cznia jest fajna ze względu na otwarte miejsce z jedzeniem, jest to takie młode miejsce. Styl jest bardzo undergrounodwy.

100cznia классное открытое место с едой, молодое место. В стиле андеграунд.

Vasil


︎︎︎