Rekomendacje dla instytucji Jak instytucje sztuki powinny włączać osoby z doświadczeniem migracji?

Ważne jest, przede wszystkim, traktowanie osób z doświadczeniem migracji podmiotowo. Budując program, włączający migrantów/ki, warto podejść do zadania ambitnie, zatrudniająć do tego zadania osoby o odpowiednich kompetencjach na odpowiednich warunkach. Zalecałabym też całościowe podejście do kwestii włączania osób z doświadczeniem migracji, wśród których są tak że artyści i artystki, których warto zapraszać do udziału w projektach i wystawach.

Vera Zalutskaya, Grupa ZaZin        Przeczytaj ZaZin: LINK
fot. Christina Melnyk

Instytucje publiczne powinny być bardziej dostępne dla osób z doświadczeniem migracji – poprzez badania potrzeb tej społeczności, zapraszanie i tłumaczenie materiałów na inne języki, ale również tłumaczenie kontekstów polskiej sztuki i kultury, które mogą być nieoczywiste dla osób nie polskiego pochodzenia.

Także, instytucje kultury powinny nawiązywać wspołpracę z organizacjami pozarządowymi, które dzialąją na rzez migrantów/migrantek i osób wykluczonych społecznie. Instytucje sztuki i kultury mogą porwadzić działania wlączające – np. przez udziełanie przestrzeni na specjalne wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe. W taki sposób publiczność, która nie doszłaby w inny sposób do instytucji kultury, może poczuć, że ta przestrzeń również przynależy do niej. Poprzez tworzenie takiej przestrzeni i wydarzeń, migrantki i migranci mogą poczuć się równoprawnymi mieszkankami Warszawy.


Maria Beburia i Taras Gembik kolektyw Blyzkist  

Więcej o działaniach kolektywu znajdziesz tu: LINK
 


Ewaluacja po naszym projekcie: LINK︎︎︎